КАТАЛОГ КНИГИ

Велков, Велизар
Крепости и пътища / Велизар Велков. - София: Издателство на ОФ, 1965. - 60 с.; 20 см. - (Библ. Героична летопис; 6)
УДК 949.72.02/.03

Именен показалец

Велков, Велизар

Предметен показалец

История на България
Римска империя

Сигнатура
949.72.02/ В43
Инв. №
9822
Сигнатура
949.72.02/ В43
Инв. №
2493

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)