КАТАЛОГ КНИГИ

Църнушанов, Коста Георгиев
Охридското съзаклятие : Предшественици, вдъхновители и дейци / Коста Църнушев. - София: Издателство на ОФ, 1966. - 188 с.; 20 см. - (Библ. Героична летопис; 9 и 10)
УДК 949.72.05

Именен показалец

Църнушанов, Коста Георгиев

Предметен показалец

Съпротивително движение

Географски показалец

Македония

Сигнатура
949.72.05/ Ц95
Инв. №
5151

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)