КАТАЛОГ КНИГИ

Цанов, Ганко
Епопеята под Марагидик / Ганко Цанов. - София: Издателство на отечествения фронт, 1967. - 75 с.; 20 см. - (Библ. Героична летопис; 1)
УДК 949.72.042.22

Именен показалец

Цанов, Ганко

Предметен показалец

Априлско въстание
Революционни движения
Турско робство

Сигнатура
949.72.04/ Ц18
Инв. №
10353
Сигнатура
949.72.04/ Ц18
Инв. №
5141

Още от същия автор

Цанов, Ганко. Балканджийска летопис. София: Издателство на отечествения фронт, 1974


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)