КАТАЛОГ КНИГИ

Рашайков, Търпо
Брацигово / Търпо Рашайков. - София: Издателство на ОФ, 1973. - 80 с. : с ил.; 20 см. - (Бащино огнище)
УДК 949.72+908(497.234.1)

Именен показалец

Рашайков, Търпо

Сигнатура
949.72/ Р43
Инв. №
7672

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7153 | Имена в показалеца: 4208

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)