КАТАЛОГ КНИГИ

Странджев, Коста
Паметта на бащите : Документални разкази / Състав. Коста Странджев. - Пловдив: Христо Г. Данов, 1986. - 327 с.; 22 см.

Кн. е посветена на XIII конгр. на БКП

УДК 886.7-32+949.72.053.2

Именен показалец

Странджев, Коста

Предметен показалец

Втора световна война
Съпротивително движение

Сигнатура
886.7-3/ С84
Инв. №
12614

Още от същия автор

Странджев, Коста. Внезапна жена. София: Български писател, 1976

Странджев, Коста. Жаркий българи. Пловдив: Христо Г. Данов, 1981

Странджев, Коста. Извисяване. София: Партиздат, 1980

Странджев, Коста. Объркан ден. София: Народна младеж, 1981

Странджев, Коста. Ранена земя. София: Народна младеж, 1988

Странджев, Коста. Час по безсмъртие. Пловдив: Христо Г. Данов, 1981

Странджев, Коста. Черният сватбар. София: Издателство на отечествения фронт, 1986

Странджев, Коста. Черният сватбар. Пловдив: Христо Г. Данов, 1971


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)