КАТАЛОГ КНИГИ

Ванчев, Йордан
Пламъци над Пирина : Кресненско-разложкото въстание / Йордан Ванчев. - София: Издателство на ОФ, 1968. - 71 с.; 20 см. - (Библ. Героична летопис; 3)
УДК 949.72.05

Именен показалец

Ванчев, Йордан

Предметен показалец

Турско робство

Географски показалец

Македония

Сигнатура
949.72.05/ В20
Инв. №
5405

Още от същия автор

Ванчев, Йордан. Въстанал съм за свободата. София: ОФ, 1986


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)