КАТАЛОГ КНИГИ

Славов, Атанас Василев
Добри Желязков-Фабрикаджията / Атанас Славов. - София: Народна младеж, 1969. - 268 с. : с ил.; 20 см. - (Библ. България в образи : Книги за видни българи; 9)
УДК 949.72.04+92

Именен показалец

Славов, Атанас Василев

Предметен показалец

Текстилна промишленост

Сигнатура
92/ С43
Инв. №
5068

Още от същия автор

Славов, Атанас. Прочее, нека моето слово.... София: Издателство на ОФ, 1964


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)