КАТАЛОГ КНИГИ

Стамболски, Христо Танев
Автобиография. Дневници. Спомени. 1852-1879 : Откъси / Христо Стамболски ; Подб. и ред. [с предг. Страшимир Димитров]. - София: Български писател, 1972. - 934 с.; 19 см. - (Библ. Български мемоари)
УДК 949.072.04(092)+92Стамболски, Хр.

Именен показалец

Стамболски, Христо Танев

Предметен показалец

Турско робство

Сигнатура
949.72.04/ С65
Инв. №
5179

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)