КАТАЛОГ КНИГИ

Възвъзова-Каратеодорова, Кирила
Непресъхващи извори : Докум. материали из историята на Пловдив и Пловдивско / Кирила Възвъзова-Каратеодорова. - Пловдив: Христо Г. Данов, 1975. - 576 с. : с ил.; 21 см. + сн.
УДК 949.72

Именен показалец

Възвъзова-Каратеодорова, Кирила

Географски показалец

България - градове

Сигнатура
949.72/ В91
Инв. №
10452

Още от същия автор

Възвъзова-Каратеодорова, Кирила. Капитан Георги Мамарчев 1786-1846. София: Народна просвета, 1986

Възвъзова-Каратеодорова, Кирила и др. Личният бележник (джобното тефтерче) на Васил Левски. София: НБКМ; Наука и изкуство, 1987


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)