КАТАЛОГ КНИГИ

Алексиев, Георги
Залезът на Рубри Диза : Из живота на древнотракийските селяни / Георги Алексиев; [С послесл. от Иван Руж]. - София: Издателство на БЗНС, 1981. - 304 с.; 20 см.
УДК 886.7-311.6

Именен показалец

Алексиев, Георги

Сигнатура
886.7-3/ А52
Инв. №
11409

Още от същия автор

Алексиев, Георги. Горещници. Пловдив: Христо Г. Данов, 1981

Алексиев, Георги. Добър ден, Неудачнико. Варна: Георги Бакалов, 1988

Алексиев, Георги. Духовете на Цибрица. Пловдив: Христо Г. Данов, 1976

Алексиев, Георги. Златната птица. София: Отечество, 1984


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7175 | Имена в показалеца: 4239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)