КАТАЛОГ КНИГИ

Добрев, Петър Добрев
Царственик на българското достолепие : Изследване върху прабългарския Именник и календар / Петър Добрев. - София: ИК Иван Вазов, 1998. - 200 с. : с ил.; 20 см.

Съдържа: Народ, който не познава историята си, е народ без бъдеще / Д. П. Шишков ; Изследванията на д-р Петър Добрев върху историята на прабългарите / Я. Й. Шопов ; Други автори за книгите на Петър Добрев

ISBN: 954-604-067-3УДК 949.72.031.1+529(497.2)(091)

Именен показалец

Добрев, Петър Добрев

Предметен показалец

Календари

Сигнатура
949.72.03/ Д66
Инв. №
17531

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)