КАТАЛОГ КНИГИ

Етиен, Робер
Всекидневният живот в Помпей / Робер Етиен ; Прев. от фр. ез. Слава Михайлова ; [С предг. от Георги Михайлов]. - София: Български художник, 1983. - 319 с. : с ил.; 24 см.

Ориг. загл. La vie quotidienne a Pompei / Robert Etienne
Съдържа и: Кратък латинско-бълг. речник; Топографски показалец

УДК 937+39

Именен показалец

Етиен, Робер

Предметен показалец

Древен Рим

Сигнатура
93/99 / Е94
Инв. №
4178

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)