КАТАЛОГ КНИГИ

Данева-Михова, Христина Иванова
Парижката комуна 1871 / Христина Иванова Данева-Михова. - София: Народна просвета, 1961. - 116 с. : с ил.; 20 см. + сн., карта - (Популярна историч. библиотека)
УДК 944

Именен показалец

Данева-Михова, Христина Иванова

Предметен показалец

Революционни движения

Сигнатура
941/949 / Д18
Инв. №
8160

Още от същия автор

Данева-Михова, Христина. Парижката комуна 1871. София: Народна просвета, 1961


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)