КАТАЛОГ КНИГИ

Бернадак, Кристиан
Лекари на невъзможното / Кристиан Бернадак ; Прев. от фр. Милка Халачева. - София: Медицина и физкултура, 1973. - 318 с.; 20 см.

Ориг. загл. Les medecins de l`impossible / Christian ernadac

УДК 940.53/.54+61

Именен показалец

Бернадак, Кристиан

Предметен показалец

Втора световна война

Сигнатура
93/99 / Б39
Инв. №
3504
Сигнатура
61/ Б39
Инв. №
6339

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)