КАТАЛОГ КНИГИ

Фол, Александър
Епаминонд / Александър Фол. - София: Държавно военно издателство, 1967. - 111 с.; 20 см. - (Бележити пълководци и военни дейци)
УДК 355.48+938+92Епаминонд

Именен показалец

Фол, Александър

Предметен показалец

Пълководци

Сигнатура
355/359 / Ф69
Инв. №
6900

Още от същия автор

Фол, Александър. Песента за Ситалк. София: Народна младеж, 1968

Фол, Александър и др. Тракийски легенди. София: Наука и изкуство, 1981

Фол, Александър. Тракийско военно изкуство. София: ДВИ, 1969

Фол, Александър. Тракия и Балканите през ранно - елинистическата епоха. София: Наука и изкуство, 1975

Фол, Александър. Херосът остава в Тракия. София: ОФ, 1970


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)