КАТАЛОГ КНИГИ

Славчев, Дончо
Парацелз : [Биография] / Дончо Славчев. - София: Наука и изкуство, 1970. - 179 с. : с ил.; 20 см.

Пълното име на автора: Дончо Славчев Донев

УДК 61(092)+54(092)+92Парацелз

Именен показалец

Славчев, Дончо

Предметен показалец

Медицина

Сигнатура
92/ С44
Инв. №
4490

Още от същия автор

Славчев, Дончо и др. Богатствата на морето. София: Техника, 1961

Славчев, Дончо. В света на багрите. София: Народна просвета, 1963


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)