КАТАЛОГ КНИГИ

Салустий, Гай Крисп
Заговорът на Катилина; Войната с Югурта / Гай Крисп Салустий ; Прев. от лат. [с предг.] Марко Ст. Марков. - София: Народна култура, 1972. - 187 с.; 20 см.

Ориг. загл. Cdttilind; Jugorta

УДК 937

Именен показалец

Салустий, Гай Крисп

Предметен показалец

Древен Рим

Сигнатура
931/939 / С15
Инв. №
3407

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)