КАТАЛОГ КНИГИ

Дарваш, Йожеф
Янош Хуняди / Йожеф Дарваш ; Прев. от унг. Борис Тодоров. - София: Издателство на ОФ, 1965. - 256 с.; 20 см. - (Бележити политически дейци)
УДК 894.511-311.6+92Дарвиш, Я.

Именен показалец

Дарваш, Йожеф

Предметен показалец

Пълководци

Сигнатура
92/ Д23
Инв. №
8947
Сигнатура
92/ Д23
Инв. №
9238

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)