КАТАЛОГ КНИГИ

Гюрова-Трънска, Станка и др.
Франк Томпсън 1920-1944 / Станка Гюрова; Славчо Трънски. - София: Военно издателство, 1980. - 116 с. : с ил.; 20 см.
УДК 886.7-94+92Томпсън, Ф.

Именен показалец

Гюрова-Трънска, Станка
Трънски, Славчо

Предметен показалец

Втора световна война

Сигнатура
886.7-3/ Г98
Инв. №
5782
Сигнатура
886.7-3/ Г98
Инв. №
11007

Още от същия автор

Гюрова-Трънска, Станка. Аз, Владко. София: Отечество, 1981

Гюрова-Трънска, Станка. Мъжки разкази. София: Държавно военно издателство, 1971

Гюрова-Трънска, Станка. Съвести. София: Народна младеж, 1978


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)