КАТАЛОГ КНИГИ

Кун, Белане
Бела Кун : Спомени / Белане (Ирен) Кун ; Прев. от унг. Борис Ников. - София: Издателство на ОФ, 1971. - 391 с.; 21 см. - (Бележити политически дейци)

Ориг. загл. Kun Bela

УДК 894.511+92Кун, Б.

Именен показалец

Кун, Белане

Сигнатура
92/ К93
Инв. №
7619

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8562 | Имена в показалеца: 5230

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2021 (c) AntoLab (Огнян Антов)