КАТАЛОГ КНИГИ

Селсер, Грегорио
Сандино - генералът на свободните хора : [Биография] / Грегорио Селсер ; Прев. от исп. Емил Тенев. - София: Издателство на ОФ, 1980. - 227 с.; 20 см.

Ориг. загл. Sandino, General de hombres libres

УДК 972.8(092)+92Сандино, А.

Именен показалец

Селсер, Грегорио

Предметен показалец

Пълководци

Географски показалец

Латинска Америка

Сигнатура
92/ С31
Инв. №
7498

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)