КАТАЛОГ КНИГИ

Задонски, Николай
Кондратий Булавин / Николай Задонски ; Прев. от рус. Кунчо Вълев. - София: Издателство на ОФ, 1963. - 180 с.; 20 см. - (Бележити политически дейци)
УДК 9+92Булавин, К.

Именен показалец

Задонски, Николай

Предметен показалец

Пълководци

Сигнатура
92/ З-20
Инв. №
5285

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)