КАТАЛОГ КНИГИ

Павлова, Татяна Александровна
Кромуел : [Биография] / Татяна Павлова ; Прев. от рус. Венедикта Григорова. - София: Издателство на ОФ, 1983. - 339 с.; 21 см.
УДК 94(092)+92 Кромуел, Ол.

Именен показалец

Павлова, Татяна Александровна

Предметен показалец

Пълководци

Сигнатура
92/ П13
Инв. №
11628

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)