КАТАЛОГ КНИГИ

Михайлов, Олег
Суворов / Олег Михайлов ; Прев. от рус. Есто Везенков ; Прев. на стиховете Георги Борисов. - София: Издателство на ОФ, 1979. - 479 с.; 20 см.

Съдържа и Най-важни дати от живота на А. В. Суворов

УДК 92Суворов, Ал.+941

Именен показалец

Михайлов, Олег

Предметен показалец

Пълководци

Сигнатура
92/ М74
Инв. №
5171

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)