КАТАЛОГ КНИГИ

Панчев, Стойчо
Среща с Тихия океан : Ч. 1. Дневник на една експедиция; Ч. 2. За океана и атмосферата / Стойчо Панчев. - София: Наука и изкуство, 1975. - 151 с. : с ил.; 20 см. + сн.
УДК 919+551.46(265)

Именен показалец

Панчев, Стойчо

Предметен показалец

Експедиции
Атмосфера

Географски показалец

Тихи океан

Сигнатура
919/ П20
Инв. №
6780

Още от същия автор

Панчев, Стойчо. Атмосферни явления. София: Наука и изкуство, 1962

Панчев, Стойчо. Физика на атмосферата. София: Народна просвета, 1988


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)