КАТАЛОГ КНИГИ

Мазиер, Франсиз
Чудният остров Възкресение : Очи гледат звездите / Франсиз Мазиер ; Прев. [от фр.] Франц Танчев ; [С послесл. от И. К. Федорова]. - Варна: Георги Бакалов, 1971. - 200 с. : с ил.; 20 см. - (Библ. Нептун; 3)

Ориг. загл. Fantastique ille de Paques / Francis Maziere

УДК 910.4+930.26(83)

Именен показалец

Мазиер, Франсиз

Предметен показалец

Експедиции

Сигнатура
91/ М15
Инв. №
4507

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)