КАТАЛОГ КНИГИ

Захариев, Васил
Българин на Антарктида / Васил Ив. Захариев. - София: Народна просвета, 1971. - 206 с. : с ил.; 24 см. + сн.

Съдържа: Впечатления от изследванията на южнополярната обсерватория Мирний по време на 13-та съветска антарктическа експедиция

УДК 919

Именен показалец

Захариев, Васил

Предметен показалец

Експедиции

Географски показалец

Антарктика

Сигнатура
919/ З-40
Инв. №
14561
Сигнатура
919/ З-40
Инв. №
1506
Сигнатура
919/ З-40
Инв. №
5958

Още от същия автор

Захариев, Васил. Антарктида. София: Партиздат, 1982


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)