КАТАЛОГ КНИГИ

Пасецки, Василий М.
Тайните на белите простори : История на Първата междунар. полярна експедиция / Василий Пасецки ; Прев. от рус. Юлия Стоянова. - Варна: Георги Бакалов, 1986. - 178 с.; 20 см. - (Библ. Морета, брегове и хора; 56)

Ориг. загл. Разгадки тайна ждет

УДК 910.4(98/99)

Именен показалец

Пасецки, Василий М.

Предметен показалец

Експедиции

Географски показалец

Полярни области

Сигнатура
91/ П25
Инв. №
12891
Сигнатура
91/ П25
Инв. №
12837

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)