КАТАЛОГ КНИГИ

Шишов, Алексей и др.
Колумбия / Алексей Шишов, Нисим Бенбасат. - София: Издателство на ОФ, 1966. - 60 с. : с ил.; 20 см. - (Пор. Пред новата карта на света; 8)
УДК 918(861)+32

Именен показалец

Бенбасат, Нисим
Шишов, Алексей

Географски показалец

Южна Америка

Сигнатура
918/ Ш69
Инв. №
6024

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7141 | Имена в показалеца: 4192

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)