КАТАЛОГ КНИГИ

Мелнишки, Любен
Танзания / Любен Мелнишки. - София: Издателство на ОФ, 1966. - 68 с. : с ил.; 20 см. - (Пор. Пред новата карта на света; 7)
УДК 916(678)(036)

Именен показалец

Мелнишки, Любен

Географски показалец

Африка

Сигнатура
916 / М46
Инв. №
5703

Още от същия автор

Мелнишки, Любен. Баташки водносилов път. София: Медицина и физкултура, 1969


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)