КАТАЛОГ КНИГИ

Рашев, Никола
Джунглата : Науч.-худож. книга / Никола Рашев. - София: Отечество, 1990. - 116 с. : с ил.; 20 см.
УДК 910.3+918

Именен показалец

Рашев, Никола

Географски показалец

Амазонка

Сигнатура
91/ Р43
Инв. №
15845
Сигнатура
91/ Р43
Инв. №
15844

Още от същия автор

Рашев, Никола и др. Континентите. София: Отечество, 1987

Рашев, Никола. Срещи с непознати страни. София: Наука и изкуство, 1989


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)