КАТАЛОГ КНИГИ

Троев, Теодор
Експедиция Аргонавтика / Теодор Троев. - София: Медицина и физкултура, 1990. - 142 с. : с ил.; 20 см.

Пълното име на авт. е Теодор Иванов Панайотов-Троев

Съдържа и: Речник на морските термини

УДК 910.4(26)(0:82-992)+886.7-992

Именен показалец

Троев, Теодор

Предметен показалец

Морски пътешествия
Експедиции

Сигнатура
91/ Т86
Инв. №
15813

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)