КАТАЛОГ КНИГИ

Морисън, Самуел Е.
Христофор Колумб - мореплавателят : [Биография] / Самуел Е. Морисън ; Прев. от англ. Красимира Икономова. - Варна: Държавно издателство, 1969. - 224 с.; 21 см. + карти - (Библ. Морета, брегове и хора; 16)

Ориг. загл. Christophor Columbus, Mariner / Samuel Eliot Morison

УДК 910.4(092)+92 Колумб, Хр.

Именен показалец

Морисън, Самуел Е.

Предметен показалец

Морски пътешествия
Откриватели

Сигнатура
91/К79
Инв. №
5114

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)