КАТАЛОГ КНИГИ

Колумб, Христофор
Дневници / Христофор Колумб; Състав., ред. [и предг.] от Анна Лудвика Черни ; Прев. от пол. Магдалена Атанасова. - Варна: Държавно издателство, 1972. - 448 с.; 21 см. - (Библ. Морета, брегове и хора; 26)

Ориг. загл. Pisma / Krzysztof Kolumb

УДК 910.4(728)(091)(093.3)

Именен показалец

Колумб, Христофор

Предметен показалец

Морски пътешествия
Откриватели

Сигнатура
91/ К79
Инв. №
5113

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)