КАТАЛОГ КНИГИ

Полянов, Владимир
Велики пътешественици : Кратка история на завладяването на земята / Владимир Полянов. - София: Знание, 1948. - 184 с.; 17 см. - (Популярна научна библиотека Знание)
УДК 910.4(100)(091)(092)+92(100)

Именен показалец

Поло, Марко (за него)
Полянов, Владимир

Предметен показалец

Откриватели

Сигнатура
91/ П71
Инв. №
7051

Още от същия автор

Полянов, Владимир. Бащи и синове. София: Народна младеж, 1988

Полянов, Владимир. Случаят Иван Андреев. София: Български писател, 1978


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)