КАТАЛОГ КНИГИ

Рашев, Никола и др.
Континентите : Науч.-худож. книга / Никола Рашев, Мартин Гловня ; Худож. Димитър Влаев, Кирил Мавров. - София: Отечество, 1987. - 224 с. : с ил.; 29 см. - (Научнопопулярна поредица за живата и неживата природа Какво знаем за... : Серия География)
УДК 913(21)

Именен показалец

Рашев, Никола

Предметен показалец

Континенти

Сигнатура
91/ Р43
Инв. №
14733
Сигнатура
91/ Р43
Инв. №
14822
Сигнатура
91/ Р43
Инв. №
14752
Сигнатура
91/ Р43
Инв. №
14754

Още от същия автор

Рашев, Никола. Джунглата. София: Отечество, 1990

Рашев, Никола. Срещи с непознати страни. София: Наука и изкуство, 1989


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)