КАТАЛОГ КНИГИ

Куртев, Димитър
Стара Загора / Димитър Куртев. - София: Издателство на ОФ, 1966. - 84 с. : с ил.; 20 см. - (Бащино огнище)
УДК 908(497.235)

Именен показалец

Куртев, Димитър

Географски показалец

България - градове

Сигнатура
908 / К94
Инв. №
10669

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)