КАТАЛОГ КНИГИ

Папазов, Никола
Кърджалийският край / Никола Папазов. - София: Медицина и физкултура, 1970. - 48 с. : с ил.; 17 см. + сн., карта - (Малка туристическа библиотека)
УДК 914.972(036)+908(497.232.1)

Именен показалец

Папазов, Никола

Географски показалец

България - градове

Сигнатура
914.972/ П21
Инв. №
10533

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)