КАТАЛОГ КНИГИ

Малинов, Тодор и др.
Хисар / Тодор Малинов, Костадин Маджаров. - София: Медицина и физкултура, 1970. - 78 с. : с ил.; 19 см. + сн. - (Наши курорти)
УДК 908(497.23-21)+615.838.9(497.23-21)

Именен показалец

Маджаров, Костадин
Малинов, Тодор

Предметен показалец

Курорти

Географски показалец

България - градове

Сигнатура
908/ М22
Инв. №
5412

Още от същия автор

Малинов, Тодор. Как да си набавяме витамини през всички сезони. Пловдив: Христо Г. Данов, 1966


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)