КАТАЛОГ КНИГИ

Антонова, Вера
Плиска : Водач за археологическите обекти и музея / Вера Антонова. - 2 изд. - София: Наука и изкуство, 1963. - 40 с. : с ил.; 17 см. + сн., карти
УДК 914.972+ 949.72.03(036)+904(497.21-21)(036)

Именен показалец

Антонова, Вера

Географски показалец

България - градове

Сигнатура
914.972/ А66
Инв. №
6890

Още от същия автор

Антонова, Вера. Плиска. София: Наука и изкуство, 1967

Антонова, Вера. Плиска. София: Наука и изкуство, 1967


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)