КАТАЛОГ КНИГИ

Маргос, Ара
Провадия / Ара Маргос. - София: Медицина и физкултура, 1981. - 58 с. : с ил.; 17 см. + сн., карти - (Малка туристическа библиотека)

Пълното име на автора: Ара Маргос Минегьозян

УДК 908(497.21-21)+914.972

Именен показалец

Маргос, Ара

Географски показалец

България - градове

Сигнатура
908/ М29
Инв. №
4860

Още от същия автор

Маргос, Ара. Чудната каменна гора. Варна: Държавно издателство, 1960

Маргос, Ара. Чудната каменна гора. Варна: Държавно военно изд., 1960


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)