КАТАЛОГ КНИГИ

Стефанов, Васил
Панагюрище / Васил Стефанов. - София: Издателство на ОФ, 1966. - 92 с. : с ил.; 19 см. - (Бащино огнище)
УДК 914.972+908(497.2-21)(036)

Именен показалец

Стефанов, Васил

Географски показалец

България - градове

Сигнатура
914.972/ С75
Инв. №
9813

Още от същия автор

Стефанов, Васил. Павел Бобеков - вождът на панагюрските въстаници. София: Държавно военно изд., 1966


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)