КАТАЛОГ КНИГИ

Маринов, Васил А.
Герлово / Васил Маринов. - София: Медицина и физкултура, 1970. - 48 с. : с ил.; 17 см. + сн. - (Малка туристическа библиотека)
УДК 914.972+ 908(497.21-22)(036)

Именен показалец

Маринов, Васил А.

Географски показалец

България

Сигнатура
914.972/ М31
Инв. №
7966

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)