КАТАЛОГ КНИГИ

Андреков, Борис
Плевен и околности / Борис Андреков. - София: Медицина и физкултура, 1971. - 55 с. : с ил.; 17 см. + сн. - (Малка туристическа библиотека)
УДК 914.972+ 908(497.21-3)(036)

Именен показалец

Андреков, Борис

Географски показалец

България - градове

Сигнатура
914.972/ А66
Инв. №
5119

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)