КАТАЛОГ КНИГИ

Кръстев, Кирил
Кюстендил / Кирил Кръстев. - София: Наука и изкуство, 1972. - 142 с. : с ил.; 17 см. + сн. - (Библ. при Българското географско дружество)
УДК 914.972+908(497.221)(036)

Именен показалец

Кръстев, Кирил

Географски показалец

България - градове

Сигнатура
914.972/ К92
Инв. №
3062

Още от същия автор

Кръстев, Кирил. Атлантида. Варна: Георги Бакалов, 1966

Кръстев, Кирил. Красота, родена сред океана. Варна: Георги Бакалов, 1971

Кръстев, Кирил. Пикасо. София: Бълг. художник, 1982


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)