КАТАЛОГ КНИГИ

Миланов, Милан Василев
Берковица / Милан Василев Миланов. - София: Медицина и физкултура, 1962. - 52 с. : с ил.; 16 см. + сн., карти - (Малка туристическа библиотека)
УДК 914.972+908(497.2-21)

Именен показалец

Миланов, Милан Василев

Географски показалец

България - градове

Сигнатура
914 / М55
Инв. №
4522

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)