КАТАЛОГ КНИГИ

Стойчев, Милчо П.
Боженци / Милчо П. Стойчев. - София: Медицина и физкултура, 1975. - 52 с. : с ил.; 17 см. + сн., карти - (Малка туристическа библиотека)
УДК 914.972+908(497.21-22)+904(497.21-22)

Именен показалец

Стойчев, Милчо П.

Предметен показалец

Природни забележителности

Географски показалец

България

Сигнатура
914 / С82
Инв. №
6030

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)