КАТАЛОГ КНИГИ

Сандански, Борис Костадинов
Сандански / Борис Сандански. - София: Медицина и физкултура, 1987. - 56 с. : с ил.; 16 см. - (Малка туристическа библиотека)
УДК 914.972(036)

Именен показалец

Сандански, Борис Костадинов

Географски показалец

България - градове

Сигнатура
914 / С18
Инв. №
13336

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)