КАТАЛОГ КНИГИ

Трантеев, Петър Иванов
Магурата : Рабишката пещера / Петър Трантеев. - 2 прераб. изд. - София: Медицина и физкултура, 1971. - 48 с. : с ил.; 17 см. + сн. - (Малка туристическа библиотека)
УДК 914.972(24)

Именен показалец

Трантеев, Петър Иванов

Предметен показалец

Пещери

Сигнатура
914 / Т79
Инв. №
6011

Още от същия автор

Трантеев, Петър и др. Тайната на пещерите. София: Наука и изкуство, 1968


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)