КАТАЛОГ КНИГИ

Савов, Симеон
Трявна / Трявна. - София: Медицина и физкултура, 1973. - 75 с. : с ил.; 19 см. - (Малка туристическа библиотека)
УДК 914(497.21-21)

Именен показалец

Савов, Симеон

Географски показалец

България
България - градове

Сигнатура
914 / С13
Инв. №
10534

Още от същия автор

Савов, Симеон. Галината рокличка. София: Български художник, 1980


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)